Werkwijze

 Eerste consult:

Het eerste gesprek van ca. 60 minuten bestaat uit een wederzijdse kennismaking en het samen bepalen van het doel van de begeleiding. Eventueel stel ik samen met u alvast een advies op. Dit advies hoeft niet alleen een voedingsadvies of dieet te zijn, maar kan ook over uw leefstijl gaan. Met uw wensen wordt rekening gehouden. Indien nodig werk ik het advies schriftelijk uit en krijgt u voorlichtingsmateriaal mee naar huis. Indien nodig oveleg ik met uw arts, altijd met uw toestemming. Het versturen van een rapportage aan uw arts behoort tot de verplichte onderdelen en maak ik na uw bezoek. Dit noemen we indirecte tijd.

Vervolgconsulten:

In de vervolgconsulten van ca.15 of 30 minuten bespreek ik uw ervaringen en beantwoorden ik uw vragen. Ook bespreek ik samen de verdere aanpak van de begeleiding.

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld