Diëtisten

Diëtisten

 

Marianne Schook

Ik ben Marianne Schook. Na voltooing van de HBO opleiding Voeding en Dietetiek aan de Hogeschool te Nijmegen ben ik een aantal jaren werkzaam geweest bij de Rijkskeuringsdienst voor Waren en heb ik in Wageningen de studie Levensmiddelenhygiëne en Levensmiddelenwetgeving gedaan. Inmiddels ben ik al weer ruim 23 jaar werkzaam in de praktijk en zie ik voornamelijk mensen met overgewicht, ondervoeding, diabetes mellites,  maag- darmklachten en hart- en vaataandoeningen. 

Mijn uitgangspunt is dat dieet houden zo aangenaam mogelijk moet zijn. Een persoonlijke, op maat gesneden, begeleiding/coaching staat dan ook centraal. Ik geef uitgebreid uitleg over de relatie tussen voeding en het ziektebeeld. Vaak komen mensen met bijvoorbeeld overgewicht alleen met de vraag om zo snel mogelijk af te vallen. Afvallen met elk willekeurig dieet is niet zo moeilijk. Daarna beginnen de problemen omdat het eetpatroon niet is aangepast. Mijn behandeling is er juist op gericht het behaalde gewicht te handhaven, hetgeen motivatie tot gedragsverandering en leefstijl en het doorbreken van patronen, in houdt. In de jaren dat ik werkzaam ben, heb ik mij veel met alles omtrent voeding en psyche/gedrag beziggehouden.Momenteel behandel ik dan ook veelvuldig mensen met uiteenlopende soorten eetproblematiek. Mijn visie is dat eetgedrag niet los gezien kan worden van de mens als individu: eetgedrag is het zichtbare gedrag dat beïnvloed wordt door hoe men denkt en hoe men met zijn gevoelens omgaat. Ik streef ernaar dat men zich bewust wordt van zijn eigen eetgedrag en de daarmee gepaard gaande gedachten en gevoelens. Mijn uitgangspunt is dat cliënten heel goed in staat zijn hun eigen eetprobleem op te lossen, mijn bijdrage is alleen door middel van het aanleren van zelfcontrole technieken op gedragstherapeutische basis dit eetgedrag te doen veranderen. 

23 jaar geleden ben ik gestart met mijn eigen praktijk, inmiddels ben ik naast de hoofdvestiging aan de Violierstraat ook werkzaam in de huisartsenpraktijk in Nistelrode.  

Ik volg jaarlijks meerdere bij en nascholingen op het gebied van Diabetes mellites, Bariatrische chirurgie, obesitas en overgewicht, ondervoeding en prikkelbare darmen. Hierdoor Blijft mijn kennis up to date.

U zult in de praktijk regelmatig studenten dietetiek en afgestudeerde dietisten tegen komen. Ik ben stagebegeleider en help afgestudeerden met de start van hun loopbaan.

 

 

 

 

 Aangesloten bij Dietisten in Samenwerking.    (DiS)                    

 

.