Voor de artsen/specialisten 


Uw patienten zijn bij mij van harte welkom.

Naar aanleiding van uw verwijzing zal ik met uw goedvinden, tweemaal rapporteren aan u. De eerste rapportage stuur ik na het eerste en soms na het tweede consult. Tenslotte stuur ik na het laatste consult nog een eindrapportage. Op uw verzoek of bijvoorbeeld naar aanleiding van een wijziging in het behandelplan, kan er een tussentijdse rapportage worden opgesteld. Wilt u meer informatie dan kunt u mij telefonisch bereiken op 0413-261907 of via e-mail: m.schookdietist@home.nl 

 

De verwijsbrief 

Voor doorverwijzing kunt u gebruik maken van verwijsformulieren, die ik u graag toestuur. Mocht u het prettiger vinden om met een ""receptenformuliertje" te werken,dan is dat uiteraard ook goed. Op de verwijsbrief dient naam en geboortedatum van de patient vermeld te worden, inclusief de verwijsdatum en uw paraaf of handtekening. Daarnaast een korte omschrijving van diagnose en vraagstelling aan de dietist. Indien van toepassing eveneens een vermelding van de labuitslagen. 

De artsenwijzer 

De artsenwijzer geeft aan bij welke ziekten een dieetadvies van speciaal belang is. Het informeert ook over het juiste moment van verwijzen naar een dietist. Mocht u de artsenwijzer willen raadplegen, klik dan op deze link: www.artsenwijzer.info

Kwaliteitsregister 

Als diëtist ben ik opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, dit betekent dat ik ruime werkervaring heb en bovendien aan voldoende deskundigheidsbevordering doe. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en van het netwerk voedingsinterventie eetstoornissen. Ik ben lid van de groep zelfstandige dietisten Uden-Veghel-Den Bosch, contactpersoon zelfstandige dietisten Uden-Veghel en contactpersoon van de dietisten in Synchroon-zorggroep. 

Wachttijd 

Mijn streven is om binnen een a twee weken het eerste consult te verzorgen. Daarmee wil ik de wachttijd zo kort mogelijk houden. Bij telefonische aanvraag voor een spoedconsult probeer ik diezelfde dag nog actie te ondernemen. 

 

Informatiemateriaal 


Mocht u geïnteresseerd zijn in informatiemateriaal van mijn praktijk, laat u mij dat dan even weten. Ik breng het graag bij u langs, en wellicht kunnen er een aantal in uw wachtkamer worden neergelegd.

Contact
Voor behoefte aan overleg of een nadere kennismaking kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0413-261907of via de e-mail  m.schookdietist@home.nl