De diëtist wordt  voor 3 uur vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft in veel gevallen een verwijsbrief van de huisarts nodig om vergoeding mogelijk te maken, dit is afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of nalezen in uw polisvoorwaarden. Alle zorg die onder het basispakket valt kent het zgn eigen risico, dieetadvisering valt daar ook onder. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is  hoeft  geen eigen risico betaald te worden.

Dietistenpraktijk Uden is aangesloten bij Zorggroep Synchroon, waardoor ketenzorg voor Diabetes Mellites, COPD en CVRM ( hypertensie, verhoogd cholesterol, obesitas (BMI > 30) niet onder het eigen risico valt. 

Ik streef er naar U zo snel mogelijk in te schrijven voor de behandeling, meestal kunt U dezelfde week nog terecht.

 

 

 

 

 

Copyright ©